Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

DIGITALIZACIJA ULICA I KUĆNIH BROJEVA

D
zmaj-jovina-ulica

Obeležavanje ulica i kućnih brojeva, koje će biti jednoobrazno za teritoriju cele Srbije, trebalo bi da bude završeno do kraja naredne godine. U Zrenjaninu 57 ulica nema naziv, a podataka o kućnim brojevima nema.

Da je takozvani adresni registar bio uređen, zdravstvene knjižice svim građanima Srbije stigle bi na kućne adrese a ne bismo ih čekali u redovima.

Više od 2,5 miliona građana Srbije živi u ulici bez naziva ili u kući bez kućnog broja, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda. Do kraja ove godine situacija bi trebalo da bude potpuno drugačija, s obzirom na to da su počeli poslovi na ažuriranju adresnog registra.

ŠTA KAŽE ZAKON

Adresni registar jeste osnovni i javni registar o kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova u naseljenom mestu.

Adresni registar obuhvata i utvrđivanje kućnih brojeva za stambene i poslovne zgrade, kao i za katastarske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju.

Adresni registar sadrži sledeće podatke: matični broj i naziv opštine; matični broj i naziv naseljenog mesta; matični broj i naziv katastarske opštine; matični broj ulice i naziv ulice, odnosno trga; raniji naziv ulice, odnosno trga sa datumom nastale promene; kućni broj u naseljenom mestu; kućni broj u ulici, odnosno na trgu sa datumom nastale promene; kućni broj u zaseoku ili delu naseljenog mesta; preuzeti kućni broj sa datumom preuzimanja; broj katastarske parcele; broj dela katastarske parcele pod objektom.

Državni organi i organizacije, organizacije teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javna preduzeća, kao i druga lica kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, dužni su da u obavljanju svojih poslova koriste podatke iz Adresnog registra.

ŠTA SADRŽI ADRESNI REGISTAR

Adresni registar sadrži nazive ulica i trgova utvrđenih odlukama jedinice lokalne samouprave.

Skupština jedinice lokalne samouprave odlučuje o nazivima ulica i trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji.

Služba utvrđuje kućni broj rešenjem. Na osnovu rešenja o kućnom broju stambena zajednica, vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno vlasnik, korisnik ili zakupac katastarske parcele, vrši obeležavanje tako da na objektu, odnosno katastarskoj parceli, o svom trošku, fizički postavlja tablicu sa kućnim brojem.

Stambena zajednica, vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno vlasnik, korisnik ili zakupac katastarske parcele u obavezi je da obeleži zgrade i katastarske parcele kućnim brojevima u roku od 15 dana od dana utvrđivanja kućnog broja.

Označavanje naziva ulica, trgova i označavanje kućnih brojeva vrši se prema podacima Adresnog registra.

Troškovi označavanja i označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova u nadležnosti su jedinica lokalne samouprave.

Troškovi označavanja i obeležavanje zgrada i katastarskih parcela kućnim brojevima u nadležnosti su stambene zajednice, vlasnika ili korisnika zgrade, odnosno vlasnika, korisnika ili zakupca katastarske parcele.

KAKO STVARI STOJE SA ZRENJANINOM

U Zrenjaninu situacija nije jako loša, elaborate izrađen od strane Republičkog geodetskog zavoda je preuzet a u toku je imenovanje ulica.

U samom gradu bez naziva je 57 ulica, a u Elemiru 23 ulice nemaju ime, u Perlezu 19 a u Melencima 18, ali se na imenovanju tih delova grada ubrzano radi.

Neuređen je deo van Zrenjanina sa vikendicama, oko Tiganjice, neki salaši…

Sa kućnim brojevima stvar je malo drugačija: dosta je kuća bez broja, ili su brojevi neadekvatni.

Ima dosta ulica kojima je ime prethodnih godina promenjeno, ali nisu promenjene table.

Digitalizacija ulica i kućnih brojeva mora da se završi do kraja ove godine a nakon toga, država će raspisati objedinjenu nabavku za sve table sa nazivima ulica i tablice sa kućnim brojevima na teritoriji Srbije.

Obeležavanje će trajati do kraja 2019. godine.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије