Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Sve poskupljuje, pa i porez

S
zrenjanin

Za nekoliko dana na naplatu stiže prva rata ovogodišnjeg poreza na imovinu. Ko bi da izbegne plaćanje kamata, iznos na uplatnici trebalo bi da plati do 14. februara.

Rešenja o ukupnom zaduženju za ovu godinu Zrenjaninci će dobiti u drugoj polovini godine ali poreska služba godinama ponavlja da iznos na uplatnici, koju takođe uprava nije dužna da šalje, valja platiti a onda se, po dobijanju rešenja, napravi konačna cifra.

Baš kao i svake godine, i ove će Zrenjanincima stići uvećani iznosi poreza na imovinu.

Gradske vlasti to istina zovu usklađivanjem.

Iznosi poreskog zaduženja zavise od toga u kojoj se zoni nekretnina na koju se porez plaća nalazi.

Zrenjanin je podeljen na pet zona, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajne povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima. 

Prema rešenju, prosečna cena kvadrata stanova u prvoj zoni u 2024. godini iznosi 111.994,59 dinara, u drugoj 78.376,15, u trećoj 63.397,21, a u četvrtoj i petoj zoni 26.227,38 dinara. 

Prosečna cena kvadrata stanova u prošloj godini u prvoj zoni bila je 101.813,26 dinara, u drugoj 77.600,15, u trećoj 62.769,51, a u četvrtoj i petoj zoni 23.628,27 dinara. 

Cena kvadrata kuća za stanovanje u 2024. u prvoj zoni biće 58.618,43 dinara, u drugoj 45.964,56, u trećoj 45.324,55, u četvrtoj 21.540,80 i u petoj 13.185,46 dinara. Prosečna cena kuća na osnovu koje je utvrđen porez za prošlu godinu u prvoj zoni bila je 52.337,88 dinara za kvadrat, u drugoj 41.785,96, u trećoj 41.204,14 dinara, u četvrtoj 19.406,13 i u petoj 11.878,79 dinara. 

Skuplji su i kvadrati poslovnog prostora. U prvoj zoni to je 76.683,93 dinara, u drugoj 66.393,66, a u trećoj 37.744,86 dinara. Prosečna cena kvadrata poslovnog prostora za utvrđivanje poreza u prošloj godini bila je 73.032,31 dinar u prvoj zoni, u drugoj 63.232,06, a u trećoj 35.608,36 dinara. 

Poskupeli su i kvadrati garaža i građevinskog zemljišta.

A kako se utvrđuje iznos koji se godišnje plaća?

Prvi korak pri utvrđivanju godišnjeg poreza na imovinu je utvrđivanje zone u kojoj se određena nepokretnost (stan, zemljište, kuća…) nalazi. Jedinica lokalne samouprave (opština, grad) je u obavezi da donese akt kojim celokupnu svoju tertitoriju (na osnovu atraktivnosti) svrstava u zone: prva zona, prva zona – ekstra poslovanja, prva zona – ekstra stanovanja, druga zona, treća zona…

Pošto se utvrdi u kojoj zoni se nalazi nepokretnost, utvrđuje se cena kvadratnog metra nepokretnosti.

Pošto se utvrdi osnovica za oporezivanje (množenjem cene i kvadrature, a zatim i umanjenjem za iznos amortizacija na osnovu Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu), primenjuju se poreska oslobođenja i poreski kredit da bi se dobila konačna osnovica na koju se primenjuju poreske stope propisane Zakonom o porezima na imovinu.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије