Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

NOTARI UPISUJU NEKRETNINE U KATASTAR

N
Opština Zrenjanin

Postupak upisa u katastar završavaće se kod notara, a oni će kompletnu dokumentaciju od državnih institucija dobijati u elektronskom obliku.

Ove nedelje trebalo bi da bude usvojen novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti. Primena zakona počeće 1. jula.

To za građane znači da će od 1. jula, umesto na pet šaltera, ceo postupak upisa imovine završavati na jednom mestu – u kancelariji notara.

Notar će dokumentaciju od državnih institucija dobijati u potpunosti elektronski.

SKRAĆENI ROKOVI

Nova procedura omogućiće da se upis imovine izvrši za svega nekoliko dana, bez dodatnih troškova za građane, objavilo je Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture.

Postupak upisa imovine odvijaće se tako što javni beležnik umesto kupca nepokretnosti pribavlja podatke iz katastra nepokretnosti, potom overava ugovor o kupoprodaji, a onda taj ugovor digitalizuje, overava elektronskim potpisom i šalje katastru elektronskim putem po službenoj dužnosti. Kada primi ugovor od javnog beležnika, katastar ga prosleđuje po službenoj dužnosti Poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji, što će osloboditi građane odlaska u čak pet institucija.

Kako se navodi u zakonu, kada se upis obavlja preko e-šaltera, rok za postupanje se skraćuje na pet radnih dana (trenutno je on oko 15 dana).

Takođe, zakonom se utvrđuje i obaveza Republičkog geodetskog zavoda da, na zahtev kupca, dostavi i list nepokretnosti i kopiju plana izda preko e-šaltera u roku od 24 časa od dana podnošenja zahteva. Propisano je i da su notari dužni da isprave koje su zapravo pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti, po službenoj dužnosti, preko e-šaltera dostave u roku od 24 časa.

TROŠKOVI

Sve ovo, bar kako piše u zakonu, ne bi trebalo da stvori veće dodatne troškove građanima i privrednicima.

Ipak, navodi se da postoji mogućnost povećanja troškova po osnovu nagrade javnom beležniku za digitalizaciju isprava, odnosno “za radnje preduzete radi upisa u katastar na osnovu tih isprava”, koja bi okvirno mogla da iznosi oko 1690 dinara.

Inače, taksa koja se u svrhu upisa nepokretnosti u katastar trenutno plaća (za stan) iznosi 4810 dinara.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије