Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

MENJA SE ZAKON O POSREDOVANJU NEPOKRETNOSTI

M
Zgrada suda Zrenjanin

Nova provera agencija za trgovinu nepokretnostima.

U Srbiji je do sada registrovano 866 agencija u 79 gradova i opština, a u tim agencijama je zaposleno 1.826 građana.

Svi zaposleni u agencijama za trgovinu nepokretnostima u Srbiji proći će posebnu proveru, kako bi se utvrdilo da li su krivično osuđivani za privredni kriminal ili na bilo koji način bili povezani sa finansiranjem terorizma.

To su odredbe izmenjenog i dopunjenog Zakona o posredovanju nepokretnostima, koji je prošao Vladu i skupštinske odbore, a ove nedelje o njemu bi trebalo da se izjasne i poslanici u Narodnoj Skupštini.

Izmenama zakona biće definisane obaveze i mere koje moraju da se preduzmu do juna ove godine, a deo su Akcionog plana iz strategije Srbije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, i odnose se na izveštaj ICRG Grupe koja se bavi procenama političkih, ekonomskih i finansijskih rizika zemalja u svetu kao i na izveštaj Komiteta Manival iz 2016.

BORBA PROTIV PRANJA NOVCA I TERORIZMA

Komitet Saveta Evrope Manival objavio je pre dve godine Izveštaj o izvršenom petom krugu evaluacije mera koje Srbija preduzima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

U izveštaju se konstatuju nedostaci u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji.

Zato će se u izmenjenom i dopunjenom zakonu naći odredba po kojoj vlasnici agencija, ovlašćena lica ili preduzetnici, ne smeju biti kažnjavani za privredni kriminal i aktivnosti vezane za terorizam.

Podatke o tome treba da obezbedi Ministarstvo trgovine.

Ukoliko se proverom nađe da je neko osuđivan po tim osnovama, automatski će biti brisan iz registra.

A ŠTA U ZAKON NEĆE UĆI

U izmenjeni zakon neće ući odredbe koje se tiču zaposlenih agenata.

Vlasnici agencija tražili su, s obzirom na to da se zakon već menja, da se naprave izmene koje se tiču i radno-pravnog statusa zaposlenih prodavaca.

Predloženo je da se izbaci odredba da agent mora imati fiksnu platu, nego proviziju za ostvarenu prodaju.

Objašnjenje za ovaj zahtev je bilo da se agencijama ne isplati da zaposlenom prodavcu daju platu i uplaćuju poreze i doprinose, što sa porezima i doprinosima dostigne cifru između 500 i 600 evra mesečno.

Takođe mišljenje većine vlasnika agencija bilo je da agent koji je stalno zaposlen, nije motivisan da svaki dan ili svaki mesec zarađuje proviziju.

Na čekanju za neke naredne izmene ostao je i zahtev vlasnika agencija da se uvede poseban račun na kojem će stajati novac kao garancija da će prodavac obaviti posao kada ga građani angažuju.

Na čekanju je i definisanje pojmova „nalagodavac“ i „zastupnik“.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије