Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

PONAVLJANJE JE MAJKA NAUKE

P
centar grada Zrenjanina

Zakon o stanovanju u primeni je već više od pola godine ali sve nejasnoće u vezi sa njim još nisu otklonjene. Stambene zajednice pod prinudnom upravom ali se još ne zna kako će se kazne naplatiti.

U Zrenjaninu je do sada registrovano više od 400 stambenih zajednica a prema poslednjim podacima iz nadležne gradske službe, nešto više od 20 zgrada dobiće prinudne upravnike. Razlog je to što ove zgrade nisu ispunile zakonske odredbe, registrovale stambenu zajednicu i izabrale upravnika. Njima će iz redova licenciranih profesionalnih upravnika,  kojih u Zrenjaninu ima 17, biti postavljen prinudni a stanari će ga plaćati od 315 do 442 dinara po stanu.

Ove zgrade bi trebalo da plate i kaznu zato što nisu u roku uradile posao predviđen zakonom. Ipak, još nije jasno kako bi se ta kazna naplatila. To će se znati u narednom periodu, a ovim stambenim zajednicama, u stvari, sugerisaće se da što je pre moguće urade posao sami.

I DALJE NEDOUMICE OKO PRAVA I OBAVEZA

Stari Latini rekli su da je ponavljanje majka nauke. Zato nije zgoreg još jednom ponoviti koje je to sve novine doneo Zakon o stanovanju. Pre svega, ponoviti šta su prava i obaveze profesionalnog upravnika – funkcije oko koje su se u javnosti lomila koplja još dok je zakon bio na javnoj raspravi.

Da ponovimo: upravnici zgrada nisu službena lica i nemaju pravo da povređuju privatnu svojinu ulaskom u stanove u zgradi.

Profesionalni upravnik može da od vlasnika nekretnine zatraži jedinstveni matični broj, ali ako oni to odbiju da daju, ne postoji način da ih na to prinude.

Profesionalni upravnik ne može da utvrđuje ko izdaje stanove podstanarima niti da li je to prijavljeno. To je posao poreskih inspektora. Ipak, to ne znači da profesionalni upravnici neće sarađivati sa poreskom inspekcijom, jer je upravnicima jako važno da znaju ko je dužan da plaća obaveze i kome se obraćaju ukoliko se u zgradi dogodi neki problem.

ŠTA JE TEKUĆE A ŠTA INVESTICIONO ODRŽAVANJE

U stambenim zajednicama koje imaju profesionalne upravnike mesečne obaveze vlasnika nekretnine uvećale su se za iznos koji se plaća kao nadoknada upravnicima.

One koje su izabrale upravnike iz redova samih stanara, taj trošak nemaju.

I jedni i drugi plaćaju redovno održavanje i investiciono održavanje.

ŠTA SPADA U TEKUĆE ODRŽAVANJE?

U tekuće održavanje spada redovno servisiranje liftova, popravke ili zamene prekidača i sijalica, redovni pregledi i servisiranje kotlarnica, gromobrana, elektroinstalacija, uređaja za gašenje požara, ventilaciju i klimatizaciju zgrade, čišćenje oluka, popravka ili zamena brava, katanaca, krečenje zajedničkih prostorija, farbanje cevi i grejnih tela, čišćenje i pranje ulaza, stepeništa i hodnika…

U investiciono održavanje zgrade spada popravka ili zamena krovne konstrukcije, dimnjaka, slivnika, zajedničkih lođa i terasa, lifta, oluka, elektroinstalacija zgrade do strujomernog ormana, instalacija centralnog grejanja i gasa, grejnih tela, oštećenih fasada, protivpožarnog stepeništa i instalacija i uređaja za zaštitu od požara.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије