Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

DUG JE ZAO DRUG: KO JE DUŽAN DA PLATI I KAD DUG ZASTAREVA

D
Zgrada suda Zrenjanin

U današnje vreme najskuplje je biti neinformisan i to obično zna da košta. Šta je zastareo dug i ko treba a ko ne treba da ga plati.

Agencije za promet nekretnina dosta se često u svom radu susreću sa situacijom u kojoj za nekretninu koja se prometuje postoje određeni dugovi. Različita praksa kod javnih preduzeća i ustanova stvara pravu zabunu kod klijenata: ko treba da plati dugove za izvršene komunalne usluge i kada ti dugovi zastarevaju.

Zato nije naodmet podsetiti još jednom šta znači zastarelost potraživanja, jer neinformisanost zna da košta.

O ZASTARELOSTI BRINETE SAMI

Prvo što treba da znate: o zastarelosti morate da vodite računa sami. Poveriocu to ne pada napamet a sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti.

Opšti rok zastarelosti je deset godina.

Dug za komunalne usluge koje su činjene fizičkom licu, dakle u kući ili stanu, zastarevaju za godinu dana. U te usluge spadaju snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje otpadnih voda, isporuka toplotne enegije, iznošenje smeća, upravljanje grobljima i pogrebne usluge, upravljanje javnim parkiralištima, dimničarske usluge, usluge isporuke električne energije…

Takođe, za godinu dana zastarevaju i usluge pošte i telefona. Naplata poreza zastareva za tri godine.

Ovaj rok važi u slučaju da za to vreme nije podignuta tužba ili da vi, kao korisnik usluge, niste na bilo koji način postojanje duga priznali – sklopili, na primer, ugovor o reprogramu.

OPOMENA NE PREKIDA ZASTAREVANJE

Najčešći problemi su u vezi sa dugovanjem za izvršene komunalne usluge. Zabunu u vezi sa zastarelošću mnogima prave – opomene.

Opomene ili obaveštenja koje davoci komunalnih usluga šalju, ne prekidaju tok zastarelosti. Upravo u ovakvim situacijama, zakon štiti dužnike odnosno, kažnjava nemarne poverioce ostavljajući dužnicima mogućnost pozivanja na zastarelost.

ŠTA SA STARIM DUGOVIMA

Kada niste vlasnik u vreme nastavka duga, a posebno kad dug nije vaš, niste dužni da ga platite. Tako kaže zakon.

Novi Zakon o stanovanju kao i izbor profesionalnih upravnika, u dosta slučajeva doveo je do toga da odjednom isplivaju stari dugovi. Mnogi pružaoci usluga smatraju da je sada pravi trenutak da naplate ono što nisu godinama.

Za neke intervencije na zgradama, koje su i pre ovog zakona bile pravna lica, ili je to bar bila većina, dugovi zastarevaju za tri godine.

U svakom slučaju, najvažnije od svega je biti dobro informisan. Za svaku nedoumicu, konsultujte svog agenta za promet nekretnina, ili se informišite sami.

Naravno, dug jeste zao drug i trudite se da ih ne pravite. No, to još ne znači da treba da plaćate tuđe.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије