Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Reciklaža kao daleki san

R
otpad

Svi dosadašnji pokušaji elementarnog razdvajanja otpada u našem su gradu osuđeni na propast.

S jedne strane, nedovoljno razvijena svest o tome zašto je važno razdvajati otpad koji se može reciklirati i ponovo upotrebiti a s druge, nepostojanje kapaciteta lokalnog preduzeća da i kad je otpad razdvojen, na kraju ne završi na istom mestu. Nesanitarnoj deponiji.

Nije da projekata nije bilo.

Poslednji je pokušaj zrenjaninskih gimnazijalaca da na nekoliko mesta u centru grada postave kante za odvajanje i razvrstavanje smeća.

Njihovo je bilo da skrenu pažnju a na odraslima i nadležnima da te kante prazne.

Neslavno se završilo, kao i mnogo puta do sada.

Kante pune svi, ne razmišljajući puno o tome da je potreban minimalan napor da papir završi tamo gde treba baš kao limenke.

Pune ih svi a ne prazni, očigledno, niko.

Dobro smo zagazili u 21. vek a nismo savladali lekcije iz 20.

Zašto je recikliranje važno?

Prednosti recikliranja su ogromne, a svi su na dobitku kada ljudi usvoje reciklažu kao deo svakodnevice. Reciklaža je proces koji se sastoji od sakupljanja, izdvajanja, prerade i izrade novih proizvoda iz iskorišćenih stvari i materijala. 

Recikliranje je svako izbegavanje nepotrebnog bacanja, a zatim korišćenje toga u nove svrhe.

Recikliranjem se, pre svega, sprečava da ogromne količine otpada ne završe na deponiji na kojoj otpad ne može biti ponovo iskorišćen. Deponije ne samo da su otrovne po životnu sredinu, već narušavaju i lepotu gradova i mesta u kojima se nalaze.

U Zrenjaninu postoje dve deponije na koje će u narednih nekoliko godina biti utrošen ogroman novac.

Stara deponija, koja se godinama ne koristi, trenutno je u fazi zatrpavanja i rekultivacije.

Deponija koja je trenutno u funkciji, pritom nesanitarna, što znači da ne ispunjava osnovne standarde, narednih decenija trebalo bi da bude pretvorena u reciklažni centar. I za to će biti odvojen ogroman novac iz džepova građana, poreskih obveznika.

I sve to neće imati nikakvog smisla ako nismo u stanju da napravimo prvi korak. 

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије