Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

POREZ, NOTARI I IZVRŠITELJI – NOVINE VAŽNE ZA TRŽIŠTE NEKRETNINA

P
Zgrada suda Zrenjanin

Odlukom Gradskog veća Zrenjanina određene su prosečne cene kvadratnog metra nekretnina koje će biti osnovica za utvrđivanje poreza na imovinu u 2020. godini.

Grad je podeljen na pet zona, imajući u vidu komunalnu opremljenost, opremljenost javnim objektima i saobraćajnu povezanost sa centralnim delovima grada i radnim zonama.

Prva zona je najopremljenija zona.

Prosečna cena kvadrata građevinskog zemljišta u prvoj zoni je 3202,02 dinara, u drugoj 2412,91 a u trećoj 1623,80 dinara.

Prosečna cena kvadratnog metra poljoprivrednog zemljišta u drugoj i trećoj zoni je 114,40 dinara, u četvrtoj 109,76 a u petoj 102,70 dinara.

Prosečna cena kvadrata stana u prvoj i drugoj zoni je 76 320,35 dinara.

Cena kvadratnog metra kuća u prvoj zoni je 45 702,70 dinara, u drugoj 37 371,49 dinara, u trećoj 37 216 dinara, u četvrtoj 18 036,23 a u petoj 11 023,10 dinara.

Što se tiče poslovnih objekata, prosečna cena kvadrata u prvoj zoni iznosi 60 293,50 dinara.

U odnosu na prethodnu godinu, prosečna cena kvadrata u najopremljenijoj zoni veća je kod stanova i kuća, dok je manja kod građevinskog zemljišta i poslovnih objekata.

 

XXX

 

Skupština Srbije usvojila je Izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu koje stupaju na snagu 1. januara 2020. godine. Najznačajnija izmena je ukidanje obaveze za građane koji kupuju ili prodaju nekretnine, ili dobiju na poklon, da podnose poresku prijavu za porez na prenos apsolutnih prava. Sada se to umesto njih direktno raditi notari.

Javni beležnici te isprave dostavljaće organu nadležnom za poslove katastra kroz e-šalter, odnosno kroz e-šalter i preko Servisne magistrale organa, zajedno sa dugom dokumentacijom propisanom članom 34 Zakona o porezima na imovinu. Organ nadležan za poslove katastra je dužan da primljenu dokumentaciju, po službenoj dužnosti dostavi poreskom organu, odmah po prijemu.

 

XXX

 

Od 1. januara na snagu su stupile i izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Novine unete u ovaj Zakon imaju za cilj da poboljšaju položaj izvršnog dužnika, naročito u situaciji kada se izvršenje sprovodi na njegovoj nepokretnoj imovini. Osim toga, ovim zakonom se jača načelo srazmernosti u izvršnom postupku, proširuje nadležnost, ali i kontrola rada javnih izvršitelja, te uvodi elektronsko javno nadmetanje.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије