Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

NOVOSTI IZ SVETA NEKRETNINA

N
Zrenjanin Bagljas pogled sa visine

Više od 5 miliona objekata neupisanih u katastar. Porez na imovinu preko jednog “klika”.

Republički geodetski zavod je po prvi put uspostavio evidenciju o objektima koji nisu upisani u katastar nepokretnosti za celokupnu teritoriju Republike Srbije, piše Tanjug.

Kako je navedeno u saopštenju Republičkog geodetskog zavoda, evidencija o objektima je uspostavljena u planiranom roku, a biće dostupna nadležnim organima na digitalnoj platformi Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata.

Evidencija je izrađena upoređivanjem sadržaja postojećeg digitalnog katastarskog plana sa satelitskim snimcima i raspoloživim digitalnim ortofotoom, prenose mediji.

Objekti su prikupljeni manuelnom digitalizacijom na osnovu vizuelne interpretacije sadržaja snimljenog iz vazduha.

Evidencija sadrži objekte koji nisu upisani u katastar nepokretnosti, odnosno sadrži novoizgrađene objekte na terenu i objekte koji predstavljaju dogradnje i značajne promene oblika u odnosu na objekte koji postoje u digitalnom katastarskom planu.

Za područje Republike Srbije evidentirano je 4.310.026 objekata koji nisu upisani u katastar nepokretnosti i 1.218.970 DKP objekata koji su na terenu uklonjeni ili značajno izmenjeni, navedeno je u saopštenju, prenosi Tanjug.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da će informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara biti dostupni „na klik“ građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.

Novi Jedinstveni informacioni sistem, koji je smešten u Državni data centar, centralizacijom podataka građanima i privredi omogućava da vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.
Od februara će na portalu biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja poreza.
Ministarstvo finansija i Poreska uprava imaće kompletan elektronski uvid u lokalnu poresku analitiku svih 4.803.275 fizičkih lica, 208.278 pravnih lica i 265.193 preduzetnika u Republici Srbiji.

Prema geometarskim procenama, u Srbiji se nalazi oko 50.000 nedovršenih stambenih i poslovnih jedinica, bez nade da će ove zgrade i kuće ikada biti završene, renovirane ili srušene.

Dobar deo ovih objekata je zapušten decenijama, a za neke se ne zna pouzdano ni ko im je vlasnik. Mnoge od njih su započela državna preduzeća koja su u međuvremenu privatizovana ili su još uvek u nekoj fazi tranzicije, dok su neke gradili i investitori koji su propali…

Ove objekte bi mogle da preuzmu lokalne samouprave i ponovo ih dodele investitorima, a problem su objekti napušteni pre 2011. godine, kada je stupio na snagu novi Zakon o planiranju i izgradnji, jer se mora utvrditi svojina, pišu mediji.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије