Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Sve što treba da znate o zakonu o stanovanju

S
Opstina Zrenjanin

Upravnici zgrada stupiće na posao do kraja ove godine. Upravnici će morati da imaju licencu. Skupština stambene zajednice odlučuje o najvažnijim pitanjima.

Prvog dana ove godine na snagu je stupio novi Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada.

U prvi plan je, odmah po objavljivanju, iskočilo pitanje upravnika zgrada pa se u javnosti mesecima vodila polemika o tome. U drugi plan su pale druge važne odredbe zakona, pa evo prilike da se u najkraćem upoznamo sa njima.

SKUPŠTINA DONOSI NAJVAŽNIJE ODLUKE

Poslove upravljanja zgradom vrši stambena zajednica, preko svojih organa, ili profesionalni upravnik, kome su povereni poslovi upravljanja. Stambena zajednica se upisuje u Registar stambenih zajednica.

Stambena zajednica ima matični broj, PIB i tekući račun.

Stambena zajednica u roku od 60 dana od dana sticanja svojstva pravnog lica mora održati prvu skupštinu, na kojoj se bira upravnik, a saziva je lice koje je do donošenja ovog Zakona vršilo dužnost predsednika skupštine zgrade.

Organi stambene zajednice su skupština i upravnik. Skupštinu stambene zajednice čine vlasnici posebnih delova. Sednica skupštine stambene zajednice se održava najmanje dva puta godišnje, a zakazuje je upravnik. Skupština stambene zajednice, između ostalog, odlučuje o: biranju i razrešavanju upravnika ; uzimanju kredita ; određivanju visine mesečnog iznosa koji plaćaju vlasnici posebnih delova za potrebe izvršenja poslova iz nadležnosti stambene zajednice ; održavanju zemljišta za redovnu upotrebu zgrade ; preduzimanju radova na zajedničkim delovima zgrade ; fizičko tehničkom obezbeđenju zgrade ; izdavanju delova zgrade trećim licima ; osiguranju ; usvajanju izveštaja o radu upravnika ; visini naknade za investiciono održavanje. O većini ovih pitanja, skupština stambene zajednice odlučuje većinom koju čini 2/3 glasova, od ukupnog broja glasova.

NOVINA – UPRAVNICI ZGRADA ILI ULAZA

Stambena zajednica ima upravnika, odnosno upravnika ulaza. Mandat upravnika traje 4 godine i može biti ponovo biran. Upravnik izvršava odluke stambene zajednice, stara se o naplati iznosa koji plaćaju vlasnici posebnih delova za potrebe izvršenja poslova iz nadležnosti stambene zajednice, raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, organizuje radove hitnih intervencija.

Upravnici moraju imati položeni ispit.

Profesionalni upravnik vrši poslove iz nadležnosti upravnika zgrade. On odgovara za štetu stambene zajednice koju ona trpi zbog njegovih propusta u radu, kao i svakom vlasniku posebnog dela.

NOVA ULOGA LOKALNE VLASTI

Jedinica lokalne samouprave može odlukom da utvrdi zone za koje propisuje obavezu izvršenja određenih radova investicionog održavanja i mogućnost prinudnog ispunjenja, na teret obaveznih lica. Jedinica lokalne samouprave može da propiše obavezu održavanja fasade, koja podrazumeva da se na teret stambene zajednice i vlasnika posebnih delova izvedu radovi na fasadi. Jedinica lokalne samouprave, takođe, može doneti odluku kojom predviđa obezbeđenje budžetskih sredstava za učešće u projektima finansiranja radova na investicionom održavanju zgrada.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије