Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

JAVNI INTERES UBRZAVA EKSPROPRIJACIJU

J
bager

Postojeći Zakon o eksproprijaciji već duže vreme “zreo” je za izmene i dopune.

Nisu retki slučajevi u kojima su strateški projekti zaustavljeni zbog dužine trajanja postupka eksproprijacije ili nezadovoljnih vlasnika imovine koja se, kolokvijalno, oduzima zbog nekog višeg, javnog interesa.

Izmene Zakona o eksproprijaciji prošle su Vladu Srbije, na potezu je parlament.

Ono što je u izmenama najvažnije jeste da se rokovi za okončanje samog postupka skraćuju.

Rok od 90 dana koji je Vlada imala da odluči po predlogu za utvrđivanje javnog interesa, novim izmenama skraćen je na 15 dana od dana prijema kompletne dokumentacije.

Javni interes za eksproprijaciju Vlada utvrđuje ako je eksproprijacija neophodna za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, vodoprivrede, sporta, saobraćajne, energetske, telekomunikacione i komunalne infrastrukture, objekata za potrebe državnih organa i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, objekata za potrebe odbrane zemlje, kao i za izgradnju stanova kojima se rešavaju stambene potrebe socijalno ugroženih lica.

Dosta široko.

Zakon više za investitore nego za građane

Novina je da Vlada može utvrditi javni interes i radi realizacije projekata za izgradnju objekata od značaja ili od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji se realizuju na osnovu međunarodnih ugovora u kojem je jedan od potpisnika Republika Srbija.

Izmenama se uvodi i institucija privremenog zastupnika potencijalnih naslednika.

To je lice koje će učestvovati u postupku ukoliko zaostavština nije rešena ili ukoliko se vodi postupak utvrđivanja vlasništva.

Postavlja se pitanje, šta kada se “oduzimaju” nelegalno izgrađeni objekti.

Po predloženim izmenama, nadoknada za takvu imovinu će se obračunavati po građevinskoj a ne tržišnoj ceni.

Ocena pravnih stručnjaka je da je zakon sigurno trebalo menjati jer ovaj koji sada važi datira iz 1995. godine.

Takođe, ocena je i da se izmenama zakona ide na ruku državi i investitorima mnogo više nego građanima.

Postupci eksproprijacije koji su započeti u skladu sa zakonom, a nisu okončani do dana njegovog stupanja na snagu, nastaviljaju se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије