Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

ŠTA TREBA ZNATI O ZASTARELOSTI

Š
Zgrada suda Zrenjanin

Zastarelost je pravni institut a označava prestanak prava poverioca da prinudnim putem traži od dužnika da svoju obavezu izvrši. Postoje različiti rokovi zastarelosti i o tome bi svako ko stupa u bilo koji oblik dužničko-poverilačkog odnosa trebalo da zna bar osnovne stvari.

Koliko puta ste došli u situaciju da vam neko istavi račun za nešto što se odigralo nekoliko godina ranije. Nerviranje ne pomaže, pomaže da ponešto znate o institutu zastarelosti. Za početak: zastarelost označava prestanak prava poverioca da, po proteku zakonom predviđenog roka, prinudnim putem, putem države odnosno, suda, zahteva da dužnik izvrši svoju obavezu.

NAJČEŠĆI ROKOVI ZA ZASTAREVANJE

Najčešće se u praksi postavljaju pitanja zastarevanja obaveza za plaćanje komunalnih usluga. Uglavnom, kod ovakvih potraživanja rok zastarevanja je godinu dana.

U pitanju su potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva, potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika, potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima.

Ono što treba da znate, opomene koje dobijete, ne prekidaju zastarelost.

I još: zastarelost uvek morate vi da istaknete, nemojte očekivati da to uradi poverilac, niti sud.

Opšti rok zastarelosti je 10 godina.

Potraživanje zakupnine, bilo da se plaća povremeno, bilo u jednom ukupnom iznosu, zastareva za 3 godine.

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za 3 godine od saznanja za štetu i za lice koje je štetu učinilo (subjektivni rok) i u svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za 5 godina od kad je šteta nastala (objektivni rok).

Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od 3 godine od dana nastanka obaveze.

Sva potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog organa, ili poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, zastarevaju za 10 godina, čak i onda kada zakon inače predviđa kraći rok zastarelosti, s tim što sva povremena potraživanja koja proističu iz takvih odluka ili poravnanja i dospevaju ubuduće, zastarevaju u roku predviđenom za zastarelost povremenih potraživanja.

KAD SE ZASTAREVANJE PREKIDA

Zastarevanje se prekida podizanjem tužbe i svakom drugom radnjom poverioca preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom. Zastarevanje se prekida i kad dužnik prizna dug.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије