Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

DUGOVI KAO DUHOVI

D
Opstina Zrenjanin

12Ko će da plaća stare dugove, kad su oni stvarno dugovi, ko vodi računa o zastarelosti, šta kad su državni organi spori.

Nedavno je iz zrenjaninske Gradske toplane putem medija poslat apel građanima a u vezi sa naplatom starih potraživanja. Saopštenje glasi:

„Apelujemo na naslednike, kupce ili prodavce nekretnina koje su priključene na sistem daljinskog grejanja ili na mrežu distribucije prirodnim gasom, da izvrše promene korisnika usluga i da to učine u što skorijem roku. Najveći problem JKP „Gradska toplana“ stvaraju slučajevi gde se dugovanja za isporučenu uslugu vode na preminula lica, te se stvaraju troškovi prema javnim izvršiteljima na teret preduzeća. Iz tih razloga JKP „Gradska toplana“ biće primorana da svoja potraživanja, kako za trošak nastao prema javnim izvršiteljima, tako i za ostvarenu uslugu, potraži od naslednika ovakvih nekretnina. Iz tih razloga, kako bi troškovi bili što manji, apelujemo na prevod korisnika usluga u što kraćem roku“, poručuju iz JKP „Gradska toplana“.

O dugovima koje je neko ostavio a naslednici ih nisu preuzeli i o različitoj praksi u različitim javnim preduzećima u pogledu tretmana tih dugovanja, već je bilo reči na stranicama ovog bloga.

Ipak, još jednom o zastarevanju, odnosno o tome koliko smo dužni da čuvamo stare uplatnice za izvršene obaveze.

DUGOVI KAO DUHOVI

Građanima često od raznih institucija na naplatu stižu uplatnice kojima je rok odavno istekao. Treba znati: obaveze za komunalne usluge zastarevaju posle 12 meseci, a poreski dugovi za pet godina.

Obično kad usfali para, javna preduzeća malo pretresu bazu, gle, gle dug od bog te pita kada, nije veliki ali sa kamatom, nije za bacanje.

Kad se takva opomena pošalje uglavnom se računa na neznanje građana, koji kad vide pretnju, plaćaju i ne pitaju. Možda su taj račun i platili, ali nemaju uplatnicu.

AKO PROĐE, PROĐE

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, sve komunalne usluge koje pružaju komunalna i javna preduzeća zastarevaju u roku od jedne godine od momenta dospelosti, a to je rok u kome obaveze treba da se plate. To su računi za struju, vodu, kanalizaciju, daljinsko grejanje, održavanje stambenih zgrada (aktuelno sada), usluge mobilne i fiksne telefonije, kablovske televizije, interneta, kazne za parkiranje… Nakon godinu dana, dug je zastareo a građanin kad reklamira dug mora da se pozove na zastarelost. I to u pismenoj formi.

A ŠTA SA POREZOM

Poreske obaveze zastarevaju za 5 godina.

Prilikom bilo kakve transakcije, obaveza plaćanja poreza nastaje zaključenjem ugovora.  Zakonska obaveza građanina je da u roku od 30 dana od dana overe ugovora, podnese Poreskoj upravi poresku prijavu. Poreska uprava ima rok od pet godina da utvrdi i naplati porez, i on počinje da teče od 1. januara naredne godine u kojoj je nastala poreska obaveza. Nakon isteka tog roka od pet godina, nastupa zastarelost naplate poreske obaveze, što znači da građani ne moraju da je plate. U tom slučaju građanin bi trebalo pisanim putem da se obrati Poreskoj upravi i istakne zastarelost potraživanja. Međutim, ako građanin ne prijavi ovaj porez u zakonskom roku, smatra se da poreska obaveza nastaje u momentu saznanja Poreske uprave za pravni posao.

O autoru

Nadica Jakovljev
Nadica Jakovljev

Dugodišnja novinarka u štampanim i elektronskim medijima.
Novinarstvom se bavila u listu „Zrenjanin“, „ Zrenjaninskim novinama“, na radiju, trenutno radi kao novinar na portalu zrenjaninski.com.

Nadica Jakovljev Autor članka: Nadica Jakovljev
Zanimljive teme, o prodaji i kupovini nekretnina, o tome kako urediti stan..

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Архиве

Категорије